Brekkies excel

Per a Think3d
Client Brekkies excel
Projecte (en col·laboració) Retoc fotogràfic i creació de textures per renders d'escenaris 3d. Preparació de fitxes de producte.