Smatsa | Bossa Recicla!

Per a Think3d
Client Ajuntament de Sabadell | Smatsa
Projecte Disseny per a bossa de paper.