Il·lustració infantil

Laberint Il·lustració per a joc infantil. Colorejada digitalment.
Opresió

Mercat (en procés) Il·lustració en procés. Colorejat temperas.